ÉRDEMES PEDAGÓGUS (2006/2007)

2007. március 15-én Gelencsér László igazgató úrnak Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Érdemes Pedagógus Díjat adományozott. 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata nagyra becsüli a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésében, az oktatás, nevelés, közművelődés, sport, egészségügy, szociális tevékenység és közbiztonság területén kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok munkáját. A fentiekre tekintettel a helyi közügyek valamennyi területén elért teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.A „Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetést minden évben a március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett megemlékezésen adja át a polgármester, Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának az Egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2004. (IX.29.) számú rendelete értelmében.A Város Érdemes Pedagógusa Díj azon személyeknek adományozható, akik a város nevelési- oktatási intézményeiben tartósan kiemelkedő munkát végeznek; akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a tehetséggondozásban, a gyermekvédelem, a neveléstudomány eredményeinek felhasználása terén kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

A díj évente egy személynek adományozható. A Város Érdemes Pedagógusa Díj odaítéléséről az Oktatási és Informatikai Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

A rendelet értelmében a díjak adományozására javaslatot tehetnek a nevelési, oktatási intézmények tantestületei, az iskolaszékek, a szülői munkaközösségek, valamint diákközösségek. A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, a díj adományozására javasolt személy nevét, továbbá a javaslat indoklását (utóbbit legalább 1 oldal terjedelemben).

Az emlékplakett mellé, amely Kósa István ötvös munkája, oklevél és pénzjutalom jár.

Gelencsér László igazgató úrnak ezúton is gratulálunk!

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com