I. FÉLÉVI EREDMÉNYEK (2006/2007)

Az I. félévben összesen 18311 tanóra szerepelt az iskola órarendjében. Ebből 17210 óra valóban megtartottunk, 331 elmaradt, vagyis az összes óra 1,8 %-a. Szakszerű helyettes ment be 396 tanórára, összevonás történt 83 alkalommal, felügyelet 335 tanórán.

 

 

 

 

Legkevesebbet hiányzott az algimnáziumban az 5. a (209 óra), az egy főre jutó hiányzási átlag 6,5 óra. A legtöbbet hiányzott a 7. b (875 óra), az egy főre jutó hiányzási átlag 29,2 óra.

Az algimnáziumban igazolatlan óra gyakorlatilag a 8. évfolyamnál jelentkezik csak, ott viszont egyenlő mértékben: 8-8 óra az a és b osztályban.

Legkevesebbet hiányzott a felsőbb évfolyamok közül a 9. c (445 óra), az egy főre jutó hiányzási átlag 13,5 óra. Az algimnazisták legkevesebbjéhez viszonyítva ez 2,13-szoros növekedés.

Legtöbbet hiányzott a 12. c (1760 óra), az egy főre jutó hiányzási átlag 56,8 óra. Az algimnazisták dobogósához viszonyítva ez 2,01-szeres növekedés. Summázva: a hiányzás a nagyoknál kb. a duplájára emelkedik.
A legkevesebb igazolatlan órát a nagyoknál a 9. c „gyűjtötte”, szám szerint 0 db-ot. Legtöbb igazolatlan óra a 11. a-ban keletkezett: 107 db.

Az iskolai tanulmányi átlag 4,49, a legelőkelőbb helyeken az alábbi tantárgyak „végeztek”:

 rajz fakultáció  5,00
 informatika fakultáció  5,00
 francia nyelvi fakultáció  5,00

 

4,75 fölötti még az alábbi tantárgyak átlaga:

 latin nyelvi fakultáció  4,76
 testnevelés  4,78
 környezettan  4,79
 informatika  4,87
 ének-zene  4,94
 rajz  4,99

 

A legrosszabb átlagokat az alábbi tantárgyak produkálták:

 német nyelvi fakultáció  2,00
 biológia fakultáció  4,00
 kémia fakultáció  4,06
 német nyelv  4,12
 biológia  4,17

 

Minden osztályban találunk legalább egy kitűnő tanulót; az egész gimnáziumot tekintve pedig összesen 87 kitűnővel büszkélkedhetünk. A legtöbbet (10 fő) az 5. a osztály “jegyzi”, második helyen (9 fő) az 5. b, harmadik helyen (8 kitűnő) a 6. b osztály végzett.

Az iskolában 9 tantárgyi bukás történt, a bukások számát nézve a 11. a „vezet” (3 db). A legkisebb osztály, ahol bukás történt, a 8. a.

Az iskolai tanulmányi átlaghoz (4,49) képest az egyes osztályok eredményei:

legjobb tanulmányi átlagot az 5. a ért el (4,83),
második az 5. b (4,78),
harmadik a 6. b (4,71).

A legrosszabb tanulmányi átlaggal a 12. c „büszkélkedhet” (4,08),
második legrosszabb a 11. a (4,13),
harmadik pedig a 10. a (4,26).

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com