KÖZÉPISKOLÁK EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓI

bkg_szivTöbb mint két évtizede folyik a magyar középiskolák tanulóinak eredményeit összegyűjtő munka, amely Neuwirth Gábor oktatáskutató vezetésével évről évre elkészíti a középiskolák eredményességi mutatóit tartalmazó különféle táblázatokat. E hatalmas munka során külön veszik figyelembe a gimnáziumokat, a szakközépiskolákat és a mindkét iskolatípusú osztályokat tanító vegyes középiskolákat, valamint több száz fajta eredményességi mutatót vonultatnak fel az érettségi vizsgákon, a felsőoktatási felvételiken, a középiskolai versenyeken elért eredmények stb. alapján.
Ezek az összehasonlító táblázatok segítik az egyes iskolák vezetőit és pedagógusait, hogy összevessék intézményük eredményeit a többi középiskolával, tájékoztatják a középiskolákat választó tanulókat valamint szüleiket az iskolakínálatról, illetve értékes adatokat szolgáltatnak az iskolát irányító szerveknek és a közoktatással foglalkozó civil szervezeteknek is.

Köznevelés 2010. december 3-i számában megjelent „Középiskolák eredményességi mutatói” című cikk szerint a 2005-2009. évi eredmények alapján a Batthyány Kázmér Gimnázium a legkiválóbb teljesítményt elért 157 középiskola közé került (ez a magyar középiskolák 15 %-a). Büszkék vagyunk arra, hogy az ezek között szereplő 61 gimnáziumon belül a felsőfokú továbbtanulásra jelentkező középszintű érettségi eredményét tekintve (81,2 pont) a kiváló, nyelvvizsgaarány szempontjából (86,99 pont) a  kategóriába kapott besorolást. Pest megyéből összesen négy gimnázium szerepel a legkiemelkedőbbek között, közülük a mi iskolánk az egyedüli Pest megyei fenntartású.

neuwirth_k.jpg
(Kiválónak értékelik azokat az eredményeket, amelyeket az adott iskolacsoportban a legjobb iskolák 10 százaléka ért el [ezeket sötétszürke szín jelzi], jónak azokat, amelyeket a következő 15 százaléka produkált [ezeket szürke szín mutatja] és közepesnek a következő 50 %-nyi iskola eredményeit [ezeket világosszürke színnel ábrázolták].)
A táblázatokban az érettségi átlagpontszámai esetében a felvételi vizsgákon résztvevők eredményei láthatók az ott figyelembe vett tárgyakból. E táblázat a 2005-2009 közötti évek középszintű érettségi vizsgáinak átlagpontszámait tartalmazza. A nyelvvizsga arányok (NY/J) esetében a 2005-2009 években felvételre jelentkezők nyelvvizsgáinak (NY) számát viszonyítják a jelentkezők számához (J). (Ez az arány nemcsak a középiskolákban folyó nyelvoktatástól függ, hanem nagymértékben attól is, hogy a család milyen külön nyelvtanulási, külföldi utazási lehetőséget tud biztosítani gyermeke számára.)

Forrás: http://www.koznev.hu/

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com