Kategória: Beiskolázás

SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁK BEOSZTÁSA

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

A szóbeli felvételi vizsgák beosztása itt olvasható:

8 évfolyamos tagozat

1+4 évfolyamos tagozat

A kedvezményeket a felvételi tájékoztatóban leírtak szerint (csak az igazoló dokumentumok jelentkezési határidőig történő benyújtása esetén) állapítottuk meg.
A kedvezmények csak pontegyezőség esetén lehetnek döntőek a végső rangsorban. Amennyiben az adatokban eltérést tapasztalnak, jelezzék az iskola@szbkg.hu e-mail címen!

Kérjük, hogy a megadott időpont előtt legalább 15 perccel korábban érkezzenek a gimnáziumba, vizsgához illő öltözetben.

A szóbeli felvételi vizsga szervezése során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó biztonsági intézkedések:

1. Az épületbe csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni!
(a vizsga időpontjában kivételesen, a vizsgázóra nem vonatkozik)
2. A vizsga megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak!
3. A vizsgára 1 fő felnőtt kísérje a vizsgázót!
4. Az iskola épületében, közösségi tereiben, mellékhelyiségeiben a maszk viselése kötelező.
5. A vizsgahelyszínen biztosított kézfertőtlenítő használata belépéskor, ill. a vizsgaterem elhagyásakor kötelező, egyéb alkalmakkor ajánlott.
6. A vizsga lebonyolításakor igyekszünk minimalizálni a személyes kontaktust.
7. A vizsga után a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét, ne csoportosuljanak!

FELVÉTELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE

A kijavított felvételi dolgozatok megtekinthetők a gimnáziumban 2022. január 31. 10-18 óra között.
Az épületbe csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. A dolgozat megtekintését a szülő meghatalmazással másra átruházhatja.

Fontos, hogy ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások, így egy dolgozat megtekintésére csak 1 fő jogosultnak adunk lehetőséget. Kérjük, hozzák magukkal a diák valamilyen, lehetőleg fényképes igazolványát, vagy hivatalos okmányát. Ennek hiányában a betekintést nem áll módunkban lehetővé tenni. A dolgozatról digitális másolatot is készíthetnek. Szükség esetén fénymásolatot dolgozatonként 200 Ft-ért tudunk készíteni.

A javítással kapcsolatos észrevételeiket a megtekintést követő munkanapon 16 óráig tehetik meg. Ehhez a nyomtatványt a helyszínen biztosítjuk.

ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők! 

Szeretettel várjuk a diákokat 2022. január 22-én, szombaton, az írásbeli felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk.

Egy helyszínen, a gimnáziumban szervezzük a vizsgát.
A személyre szóló pontos, termekbe való beosztást a vizsgák előtt, a regisztráció során tudhatják meg. 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a vizsga megkezdése előtti szabályok a következők:

 • szülő a regisztrációs pultnál tovább az épületbe nem jöhet be,
 • egy gyermeket maximum egy szülő kísérjen,
 • a fényképes igazolványt a belépés előtt készítsék elő,
 • maszk használata az épületbe való belépéskor kötelező,
 • kézfertőtlenítő használata az épületbe való belépéskor szintén kötelező,
 • a regisztrációs pultnál egyszerre csak egy felvételiző gyermek és kísérője tartózkodhat,
 • várakozni a főbejárat előtti udvaron, 1,5 méteres távolság betartásával lehetséges,
 • a regisztráció 8:30-tól kezdődik,
 • legkésőbb 9:40-re érkezzenek meg a helyszínre!
 • A dolgozatok írása 10 órakor elkezdődik.

A diákok hozzák magukkal a felvételi megírásához szükséges eszközöket (nem radírozható kék vagy fekete tollak, körző, vonalzó).


Az írásbeli felvételi vizsga szervezése során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó biztonsági intézkedések:

 1. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben!
 2. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a vizsgateremben ajánlott, a vizsgafeladatok kidolgozása közben nem kötelező.
 3. Az iskola épületében, közösségi tereiben, mellékhelyiségeiben a maszk viselése kötelező.
 4. A vizsgahelyszínen biztosított kézfertőtlenítő használata belépéskor, ill. a vizsgaterem elhagyásakor kötelező, egyéb alkalmakkor ajánlott.
 5. A vizsgateremben a vizsgázók száma maximum 10 fő, az ülésrend kialakításakor kötelező a min. 1,5 m távolság betartása.
 6. A vizsgák lebonyolításakor igyekszünk minimalizálni a személyes kontaktust.
 7. A vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét, ne csoportosuljanak!

Aki sem a január 22-ei vizsganapon, sem a január 27-ei pótnapon nem tudott megjelenni, annak a vészhelyzetre való tekintettel második pótnapot biztosítunk.

A második pótnap időpontja: 2022. február 4. 14 óra

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt a jelentkezőnek kell kérelmezni, melyhez csatolnia kell a távolmaradás okának igazolásaként orvosi igazolást, vagy hatósági határozatot.

A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. 16 óra.

TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELIZŐKNEK

Tájékoztató 1+4 évfolyamos képzés + prezentáció

Tájékoztató 8 évfolyamos képzés + prezentáció 

 

A november 11-re és 12-re tervezett felvételi tájékoztatók az egészségügyi veszélyhelyzet miatt elmaradnak.

 

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezésre szolgáló „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” nyomtatványt abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.

A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

A jelentkezés határideje: december 3. (péntek) 16:00.

Jelentkezni lehet személyesen a gimnázium titkárságán vagy postai úton.

Dokumentumok:

Az Oktatási Hivatal tájékoztatói: