Kategória: Érettségi eredmények

ÉRETTSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ (2008)

A májusi írásbelik után június 16-17-én a 12. a osztály, 18-19-én a 12. b osztály szóbeli érettségi vizsgái zajlottak, 23-25-én pedig 112 vizsgázóval az előrehozott, illetve javító érettségikre került sor. Az alábbiakban rövid összefoglaló olvasható az eredményekről.

Középszinten 310 vizsgát bonyolítottunk le, a kapott érdemjegyek:

jeles: 215 db
jó: 75 db
közepes: 19 db
elégséges: 1 db

erettsegi.jpg

A középszintű vizsgák összesített eredménye:

% átlag: 81,57
az osztályzatok átlaga: 4,63

Emelt szinten 26 vizsgajegy született az alábbi megoszlás szerint:

jeles: 24 db
jó: 2 db

Az emelt szintű vizsgák összesített eredménye:

% átlag: 78,44
az osztályzatok átlaga: 4,92

12. a osztály 

Az osztály érettségi átlaga: 80 % (4,55), a kitűnők száma: 10.
Kitűnő eredményt értek el:

Bakányi Zsuzsanna
Barabás Anna
Gergely Antal Gergő
Herbay Máté
Kovács Eszter Zsófia
Molnár Péter
Nemecz Balázs
Vancsura Petra
Varga Zsófia
Vass Anna Zsófia

12. b osztály

Az osztály érettségi átlaga: 75 % (4,32), a kitűnők száma: 7.
Kitűnő eredményt értek el:

Benyó Anna
Herman Attila
Igaz Sándor
Keresztény Zsófia
Németh Noémi
Pölöskei Dóra
Simonyi Erzsébet

A nem rendes érettségizők átlaga: 87 % (4,81)
A teljes érettségi átlaga: 4,65

ÉRETTSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ (2007)

A 2006/2007-es tanévben az érettségi vizsgák a várakozásnak megfelelően sikerültek, vagyis nagyon jól. Csak a legfontosabb eredményeket említve: 87-en tettek rendes érettségi vizsgát (ők a 12. évfolyamosok), 49-en előrehozott vizsgát 1 vagy 2 tantárgyból, a már előző évben megérettek közül pedig 6-an kiegészítő vagy ismétlő vizsgát.
Örülünk, hogy tanítványaink ilyen szép számmal élnek az új, kétszintű érettségi adta lehetőségekkel. Sokan előre gondolkodnak, ők tesznek előrehozott érettségi vizsgát. Mások később szánják rá magukat, hogy – kiegészítő vizsgával – újabb tantárgyból is számot adjanak tudásukról, vagy ismétlő vizsgán javítsanak korábban elért eredményükön. Ebben az évben ez összesen 442 tantárgyi vizsgát jelentett, ebből 361 középszintű, 88 pedig emelt szintű vizsga volt.

Végzős osztályaink eredményei:

12. a: 4,40
12. b: 4,28
12. c: 4,27

Ezúton is gratulálunk e nagyszerű teljesítményhez, és sok sikert kívánunk mindannyiuknak a nagybetűs életben! Az őket követő évfolyam pedig próbálja ezt utánuk csinálni!

 

ÉRETTSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ (2006)

 Összefoglaló a 2005-2006. tanév érettségi eredményeiről

 

É r e t t s é g i   ö s s z e f o g l a l ó

2006. június 19-23. között három bizottság előtt szóbeliztek középfokon a batthyánys maturálók. Ezzel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat.

O s z t á l y o n k é n t:

az A osztály eredményei
a B osztály eredményei
a C osztály eredményei

 

V i z s g á k   s z á m a

Emelt szintű vizsgák:
Az összesen 387 vizsga közül 94 vizsga volt emelt szintű (24 %), 293 pedig középszintű (76 %)
A vizsgák száma:

A vizsgák száma

Emelt szintű vizsgát tettek

♦ magyar nyelv és irodalomból, történelemből 19-19 tanuló,
♦ matematikából 23,
♦ közgazdaságtanból 8,
♦ kémiából 7,
♦ biológiából 4,
♦ angol nyelvből, francia nyelvből, fizikából és informatikából 3-3 tanuló,
♦ német és bolgár nyelvből 1-1 tanuló.

E r e d m é n y e k   ö s s z e s í t é s e

Minden megszerzett jegy átlaga 4,46-es átlagot ad.
Középszinten ugyanez az átlag: 4,56, emelt szinten pedig 4,28.

Átlagok:

Átlagok

Összesítés:

Összesítés

« Előző oldal