Kategória: Érettségi

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP

Kedves Érettségizők!

Az érettségi vizsgákról szóló tájékoztatót és
a jelentkezési lapokat itt találjátok:

tájékoztató
Oktatási Hivatal tájékoztatója

 

 

jelentkezési lap – rendes
jelentkezési lap egyes vizsgatárgyakból

Nyilatkozatok:
testnevelés közép
testnevelés emelt
informatika emelt Windows 10
informatika emelt Linux SuliX
informatika emelt Linux SuSE
informatika emelt Linux Ubuntu

AZ ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

előrehozott érettségi vizsgákkal kapcsolatos szabályokat a továbbiakban olvashatjátok.

A tanuló csak a május-júniusi vizsgaidőszakra, február 15-ig jelentkezhet előrehozott érettségi vizsgára a saját iskolájában.

ELŐREHOZOTT VIZSGA LEGKORÁBBAN A TANULMÁNYOK TELJES BEFEJEZÉSÉT MEGELŐZŐ ELSŐ VAGY MÁSODIK TANÉVBEN TEHETŐ.

ELŐREHOZOTT VIZSGATÁRGYAK: MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁKBAN OKTATOTT IDEGEN NYELVEK ÉS INFORMATIKA.

Előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezésnek feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell az iskolájának helyi tantervében az adott vizsgatárgyra megfogalmazott követelményeket, és meg kell szereznie az abban előírt osztályzatokat az érettségi vizsga megkezdéséig.

Az osztályzatok megszerzése osztályozó vizsgával történik. Az aktuális évben még ténylegesen tanult tárgy tantárgyi követelményeinek teljesítéséhez az érettségi vizsgák megkezdéséig jegyet kell szerezni; ehhez a tanulónak az utolsó hónap anyagából be kell számolnia a szaktanárnál.

Az osztályozó vizsgákra az éves naptárban kijelölt időpontokig kell jelentkezni az igazgatónak címzett kérvényben (a formanyomtatvány elérhető az iskola honlapján).

A tanuló akkor is jelentkezhet érettségi vizsgára egy vizsgatárgyból, ha azt iskolájában nem tanulta. Ha az adott tantárgy nem szerepel a tanuló saját iskolájának helyi tantervében, akkor keresnie kell egy másik iskolát, ahol azt tanítják, s velük vendégtanulói jogviszonyt kell létesítenie. (Vendégtanulói jogviszony létesítéséről az adott intézmény igazgatója dönt.) A vendégtanulói jogviszony keretében náluk tehet osztályozóvizsgát, majd náluk teszi az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát.

Az előrehozott érettségire leadott jelentkezés nem tekinthető utólag semmisnek. Egyedül abban az esetben lehet a jelentkezést törölni, ha a jelentkező nem tudta a vizsgára bocsátás feltételeit teljesíteni. Az osztályozó vizsgával szerzett jegy sem tekinthető semmisnek, ez kerül a tanuló bizonyítványába.

Abban az esetben, ha a tanuló nem jelenik meg az előrehozott érettségi vizsgán, vagy a vizsga során elégtelen osztályzatot szerez, úgy javítóvizsgát tehet (kötelező tárgy esetében tennie kell) az adott vizsgatárgyból. A SIKERTELEN VAGY BE NEM FEJEZETT ELŐREHOZOTT VIZSGA JAVÍTÁSÁRA/PÓTLÁSÁRA CSAK A TANULÓ RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGÁJÁNAK IDEJÉN KERÜLHET SOR, KORÁBBAN ÉS TÖBB ALKALOMMAL NEM. Aki előrehozott érettségin emelt szinten elégtelen osztályzatot szerzett, az javítóvizsgára középszinten is jelentkezhet.

Legalább elégséges osztályzat esetén az előrehozott érettségi vizsgán megszerzett osztályzat kerül az érettségi bizonyítványba, vagyis a tanulói jogviszony ideje alatt nincs mód a vizsga megismétlésére (a jobb teljesítmény reményében). Erre legkorábban a teljes érettségi vizsga befejezése után van először lehetőség. (ismétlő vizsga)

Az érettségi bizonyítvány átadásáig a tanulói jogviszony ideje alatt középszintű érettségi vizsga emelt szinten történő megismétlése (szintemelő vizsga) ugyanabból a vizsgatárgyból egy alkalommal tehető (idegen nyelvek és informatika vizsgatárgyakból).