Közzétételi lista

 1. felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozás időpontja
 2. a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
  • 8 évfolyamos tagozat, 2 osztály
  • 1+4 évfolyamos tagozat, 1 osztály
 3. térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
 4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése:
  2019/2020. tanévben nem volt ellenőrzé
 5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
 6. pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:
  2019/2020. tanévben nem volt ellenőrzé
 7. éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 8. Hatályos iskolai dokumentumok:
 9. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
  • 57 pedagógus (ebből 55 egyetemi, 2 főiskolai végzettséggel rendelkezik)
  • 5 egyetemi és 2 főiskolai végzettségű óraadó;
  • a szaktanárok végzettsége minden esetben megfelel a törvényi előírásoknak
 10. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:
  • 2 iskolatitkár (felsőfokú)
  • 2 laboráns (érettségi)
  • 1 könyvtáros (felsőfokú szakképesítés)
  • 1/2 rendszergazda (felsőfokú szakképesítéssel) – 1/2 rendszergazda (egyetemi végzettséggel)
 11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  • 2019/2020. tanévben: 8 fő kimaradt
 13. az érettségi vizsgák átlageredményei
 14. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 15. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 16. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 17. az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: 21 osztály
  • 5.a: 34 fő, 5.b: 34 fő,
  • 6.a: 32 fő, 6.b: 32 fő,
  • 7.a: 34 fő, 7.b: 35 fő,
  • 8.a: 30 fő, 8.b: 34 fő,
  • 9.ny: 32 fő, 9.a: 30 fő, 9.b: 33 fő, 9.c: 32 fő,
  • 10.a: 33 fő, 10.b: 32 fő, 10.c 33 fő,
  • 11.a: 29 fő, 11.b: 32 fő, 11.c: 34 fő,
  • 12.a: 31 fő, 12.b: 33 fő, 13.c: 34 fő

Szigetszentmiklós, 2020. október 25.