Anna Frank kiállítás megnyitója és Koncetbérlet III. (C csengetés)