FEBRUÁRI MENZABEFIZETÉS

A februári ebédbefizetés és egyben a csekk leadási határideje:

2018. január 29., hétfő.

Kérjük, hogy az átutalásról szóló igazolást vagy a csekk feladóvevényét dobjátok be a főbejáratnál kihelyezett menzacsekk postaládába vagy adjátok le a gazdasági irodán.