GYÓGYTESTNEVELÉS “KISOKOS”

Tisztelt Szülő!

Gyermekének egészségügyi problémája van, mely mozgásában korlátozza? A testnevelés óra megterheli a szervezetét? Gyermeke már gyógytestnevelésre jár, de nem tudja a pontos szabályokat?
Olvassa el a gyógytestnevelésről szóló „kisokos”-unkat!

 

Mi a gyógytestnevelés?

A gyógytestnevelés csoportfoglalkoztatás, azon belül egyéni betegségtípusok szerint differenciált testgyakorlás, képességfejlesztés.

A gyógytestnevelés eszköze a testgyakorlatok. Speciális, célirányos terheléssel kívánják alkalmazkodásra bírni a szervezetet, a sérült vagy kevésbé fejlett szerveket, és ezáltal kívánják elérni a gyógyulást.

A gyógytestnevelő tanár irányítása mellett csak a betegségtípusának megfelelő, a gyógyulását speciálisan elősegítő testgyakorlatokat végezheti, amit folyamatosan méréssel (pl. pulzusméréssel) ellenőriz a pedagógus. Az egészségi állapotbeli változásokat pedig a jogszabályi előírásnak megfelelően időszakonként, szakorvos ellenőrzi.

Kinek kell gyógytestnevelésen részt vennie?

Gyógytestnevelésre a szakorvos javaslatára az iskolaorvos küldheti a tanulót. Minden félévben érvényes/megújított beutalót kell kérni az iskolaorvostól, a szakorvosi véleménytől függetlenül, mivel az iskola ez alapján tudja figyelemmel kísérni a tanulót.

Az orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.

Meddig kell gyógytestnevelésre járni?

A gyógytestnevelés bizony egy-, két-, gyakrabban többéves kemény és céltudatos munkát igényel tanártól és diáktól egyaránt. Diagnózistól függően változhat az az időtartam. miután a tanuló teljesen visszatérhet a hagyományos testnevelés órákra.

Mit jelentenek a gyógytestnevelési kategóriák?

I. – a könnyített testnevelés: a tanuló a normál testnevelés órán vesz részt, de       időszakosan vagy hosszabb távon a korábbi terheléshez viszonyított csökkentéssel a szervezet, a szervek, például mozgásszervek kímélésével és mérsékelt, de fokozódó terheléssel érik el a korábbi adaptációs szintet.

II/A. – gyógytestnevelésre utalt tanuló, de a normál testnevelés órán is részt vesz

II/B. –  a tanuló csak gyógytestnevelés órákon vesz részt

III. – sem a testnevelés, sem a gyógytestnevelés órákon nem vehet részt (szakorvos által megállapított egészségkárosodás alapján)

 

Ki adja az osztályzatot annak, aki gyógytestnevelésre jár?

I. – testnevelő

II/A – testnevelő és gyógytestnevelő

II/B – gyógytestnevelő

III. – nem osztályozható

 

Mennyit lehet hiányozni gyógytestnevelés óráról?

A gyógytestnevelés órákon a megjelenés kötelező, ennek megfelelően a hiányzások és mulasztások tekintetében ugyanazok a jogszabályok érvényesek, mint a többi iskolai tantárgy esetében (a 15/2013.EMMI rendelet 34.§ (2) c. pontja alapján).

Amennyiben a gyógytestnevelés órákat a gyermek nem látogatja, az iskola köteles a jogszabályokban leírtaknak megfelelően eljárni:

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.

 

Hogyan valósul meg a mindennapos testnevelés gyógytestnevelésre utaltaknál?

Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára a szakorvos tesz javaslatot.

 

Abt Krisztina
gyógytestnevelő

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com