ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők! 

Szeretettel várjuk a diákokat 2022. január 22-én, szombaton, az írásbeli felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk.

Egy helyszínen, a gimnáziumban szervezzük a vizsgát.
A személyre szóló pontos, termekbe való beosztást a vizsgák előtt, a regisztráció során tudhatják meg. 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a vizsga megkezdése előtti szabályok a következők:

 • szülő a regisztrációs pultnál tovább az épületbe nem jöhet be,
 • egy gyermeket maximum egy szülő kísérjen,
 • a fényképes igazolványt a belépés előtt készítsék elő,
 • maszk használata az épületbe való belépéskor kötelező,
 • kézfertőtlenítő használata az épületbe való belépéskor szintén kötelező,
 • a regisztrációs pultnál egyszerre csak egy felvételiző gyermek és kísérője tartózkodhat,
 • várakozni a főbejárat előtti udvaron, 1,5 méteres távolság betartásával lehetséges,
 • a regisztráció 8:30-tól kezdődik,
 • legkésőbb 9:40-re érkezzenek meg a helyszínre!
 • A dolgozatok írása 10 órakor elkezdődik.

A diákok hozzák magukkal a felvételi megírásához szükséges eszközöket (nem radírozható kék vagy fekete tollak, körző, vonalzó).


Az írásbeli felvételi vizsga szervezése során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó biztonsági intézkedések:

 1. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben!
 2. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a vizsgateremben ajánlott, a vizsgafeladatok kidolgozása közben nem kötelező.
 3. Az iskola épületében, közösségi tereiben, mellékhelyiségeiben a maszk viselése kötelező.
 4. A vizsgahelyszínen biztosított kézfertőtlenítő használata belépéskor, ill. a vizsgaterem elhagyásakor kötelező, egyéb alkalmakkor ajánlott.
 5. A vizsgateremben a vizsgázók száma maximum 10 fő, az ülésrend kialakításakor kötelező a min. 1,5 m távolság betartása.
 6. A vizsgák lebonyolításakor igyekszünk minimalizálni a személyes kontaktust.
 7. A vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét, ne csoportosuljanak!

Aki sem a január 22-ei vizsganapon, sem a január 27-ei pótnapon nem tudott megjelenni, annak a vészhelyzetre való tekintettel második pótnapot biztosítunk.

A második pótnap időpontja: 2022. február 4. 14 óra

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt a jelentkezőnek kell kérelmezni, melyhez csatolnia kell a távolmaradás okának igazolásaként orvosi igazolást, vagy hatósági határozatot.

A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. 16 óra.