JANUÁRI EBÉDBEFIZETÉS

A januári ebédbefizetés és egyben a csekk
leadási határideje: 2015. december 11., péntek.

Kérjük, hogy az átutalásról szóló igazolást vagy a csekk feladóvevényét dobjátok be a főbejáratnál kihelyezett menzacsekk postaládába, vagy adjátok le a gazdasági irodán.