JANUÁRI MENZABEFIZETÉS

A januári ebédbefizetés és egyben a csekk leadási határideje:

2018. december 18., kedd.

Kérjük, hogy az átutalásról szóló igazolást vagy a csekk feladóvevényét dobjátok be a főbejáratnál kihelyezett menzacsekk postaládába vagy adjátok le a gazdasági irodán.