OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

A 2021/2022. tanév október-novemberi érettségi vizsgái a vizsgaszabályzat szerint csak a kijelölt középiskolákban és a megyei/fővárosi kormányhivatalokban kerülnek megszervezésre. A mi intézményünk nem került kijelölésre. Az érettségi vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák listája: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak/vizsgaszervezesre_kijelolt_kozepiskolak.

Javasoljuk, hogy a mi iskolánk tanulói ebben a vizsgaidőszakban az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban jelentkezzenek érettségi vizsgára.

Útmutató érettségi vizsgára történő jelentkezéshez: utmutato_jelentkezesi_laphoz_2021_okt.pdf
Jelentkezési lap rendes érettségi vizsgára: 2021_okt_nov_jellap_rendes.pdf
Jelentkezési lap egyes vizsgatárgyakból: 2021_okt_nov_jellap_egyes.pdf

Figyelem! Az előrehozott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályozásról a tájékoztatás itt elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes

A vizsgaszabályzat 12. § (7) bekezdése szerint amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik előrehozott érettségi vizsgára, amellyel tanulói jogviszonyban áll, igazolnia kell a jogszabályban részletezett feltételeknek való megfelelést az írásbeli vizsgák kezdetéig. Az igazolást az az intézmény állíthatja ki, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. Amennyiben az igazolás már a jelentkezéskor kiállítható, úgy azt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ha ekkor még nem állítható ki későbbi osztályozó vizsga miatt, akkor a feltételek teljesítése után haladéktalanul el kell juttatni a jelentkezést fogadó intézményhez. Az igazolás hiányában a vizsgázó az érettségi vizsgát nem kezdheti meg!

Az előrehozott érettségi vizsgák pótló vizsgáinak letételére vonatkozó szabályozás 2020 decemberében megváltozott.

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból

– javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában,

– pótló vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.