ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS (2013)

Az először 2001 őszén megrendezett országos kompetenciamérés 2013. május 29-én mérte fel a köznevelésről szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körén a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. Az eredményekről 2014. február 28-ig intézményi és fenntartói nyilvános jelentések készültek, amelyeket az iskolák rendelkezésére bocsátanak, és amelyek az Oktatási Hivatal weboldalán is elérhetők. Ugyanezen az oldalon a tanulók a mérés során kapott mérési azonosítójuk birtokában megismerhetik saját egyéni eredményeiket is.

A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, vagy az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának fokát mérték, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése volt, hanem azt vizsgálta, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A 2013-as országos kompetenciamérés eredményei a Batthyány Kázmér Gimnáziumban

A diákok a méréssel egyidejűleg megkapták mérési azonosító számukat. Ennek segítségével az egyéni eredmények itt tekinthetőek meg. A mérési azonosító számot azért érdemes gondosan megőrizni, mert ez a szám a továbbiakban végigkíséri a diákot a kompetenciaméréseken, így kétévente lehetővé válik eredményeinek összehasonlítása, fejlődésének nyomon követése is.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com