ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS (2010)

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés 2010. május 26-án nyolcadik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körén a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. Az eredményekről 2011. február 28-ig fenntartói, iskolai és telephelyi összesítést tartalmazó, nyilvános jelentések készültek, amelyeket az iskolák rendelkezésére bocsátanak, és amelyek az Oktatási Hivatal weboldalán is elérhetők. Ugyanezen az oldalon a tanulók a mérés során kapott mérési azonosítójuk birtokában megismerhetik saját egyéni eredményeiket is.

A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, vagy az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának fokát mérték, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése volt, hanem azt vizsgálta, hogy a diákok által a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.
A matematikai eszköztudás területén a feladatok a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége), valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma “matematizálását”, megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanulóktól.

A 2010-es országos kompetenciamérés eredményei a Batthyány Kázmér Gimnáziumban

Olvassa el,

  • – ha gyermeke hozzánk készülő diák, hogy képet kaphasson az iskolánkban folyó munka eredményességéről,
  • – ha gyermeke nálunk tanuló diák, hogy továbbra is biztos legyen benne, jó helyen van,
  • – ha egyszerűen csak érdekli a Batthyány Kázmér Gimnázium.

Letölthető pdf-fájlok:

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com