Könyvtár

Iskolai könyvtárunk a gimnázium alapítása óta működik. Nagyon kedvező helyen, a földszinten egy tágas világos teremben várja az olvasókat.

A könyvtárnak tagja mindenki, aki itt tanul, illetve dolgozik. A diákok számára a könyvtári tagság az iskolába történt beiratkozással válik érvényessé. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, (kölcsönzés, helyben olvasás) mindenki számára díjtalan.

Az iskolába újonnan érkező diákok minden év szeptemberében tájékoztatást kapnak  a könyvtár rendjéről és működéséről, melynek szabályait a könyvtár házirendje tartalmazza.

A könyvtár a szülők számára igény szerint biztosítja az iskola működésére, oktató tevékenységére vonatkozó dokumentumok ( SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program) megtekintését, tanulmányozását.

Az iskolai könyvtárban több mint 30000 dokumentum áll az olvasók rendelkezésére, ezek nagyrészt tankönyvek, a tanulást, a nyelvvizsgára, érettségire való felkészülést segítő könyvek, (pl. szótárak, feladatgyűjtemények, példatárak, vizsgafeladatok, próbaérettségik gyűjteménye), kötelező olvasmányok, szépirodalmi művek,  ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, szakkönyvek.

A gimnázium könyvtára úgy igyekszik állományát gyarapítani, fejleszteni, hogy az maximálisan segítse, kiszolgálja az itt tanulók, dolgozók eredményes munkáját.

A könyvtár teljes állománya számítógépen van, ez nagyban megkönnyíti a kölcsönzés, nyilvántartás, dokumentumkeresés munkafolyamatait.

A könyvtár, a könyvtáros úgy igyekszik kialakítani állományegységeit, abban elhelyezni könyveit, hogy az átlátható, és könnyen kereshető legyen a használók számára. A könyvtári tér biztosítja a helyben olvasás, tanulás, kutatómunka nyugodt körülményeit, ezért a könyvtár használata mindenkitől megkívánja és elvárja a kulturált viselkedést.

.

Nyitva tartás:                                                                          

hétfő – csütörtök: 8:00-15:45
péntek: 8.00-14.00

Ebédszünet: 12:00-12:30

.

Könyvtárosunk, Vékonyné Szoboszlai Éva
szeretettel vár mindenkit.