Tanárok és munkatársak

Kissné Hegedűs Éva
igazgató
matematika – informatika – fizika

 

1. emelet 201.
kissne.eva@szbkg.hu
06 24 468 200 / 201-es mellék

Kovács Anna
igazgatóhelyettes
matematika – ábrázológeometria – számítástechnika – minőségfejlesztés tanár
12.b és 12.c társosztályfőnöke

 

1. emelet 203.
kovacs.anna@szbkg.hu
06 24 468 200 / 203-as mellék

Cselényi Tünde
igazgatóhelyettes
magyar nyelv és irodalom – történelem
12.c osztályfőnöke

 

1. emelet 204.
cselenyi.tunde@szbkg.hu
06 24 468 200 / 204-es mellék

Abt Krisztina
testnevelés – gyógytestnevelés
testnevelés munkaközösség vezetője
6.b társosztályfőnöke

 

földszint 138.
abt.krisztina@szbkg.hu
06 24 468 200 / 138-as mellék

Barta Annamária
fizika – kémia
7.a társosztályfőnöke

 

2. emelet 308.
barta.annamaria@szbkg.hu
06 24 468 200 / 308-as mellék

Castillo-Garcia Adrienn
angol
11.a osztályfőnöke

 

1. emelet 217.
castillo.adrienn@szbkg.hu
06 24 468 200 / 217-es mellék

Czita Zoltán
informatika – földrajz – történelem
11.a társosztályfőnöke

 

2. emelet 317.
czita.zoltan@szbkg.hu
06 24 468 200 / 317-es mellék

Csiszár Csilla
matematika – informatika
11.c társosztályfőnöke

 

2. emelet 317.
csiszar.csilla@szbkg.hu
06 24 468 200 / 317-es mellék

 

Dancsa József
olasz
(óraadó)

 

1. emelet 205.
dancsa.jozsef@szbkg.hu
06 24 468 200 / 205-ös mellék

Dékányné Varga Krisztina
vizuális kultúra
7.b társosztályfőnöke

 

1. emelet 206.
dekanyne.krisztina@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Dobos Krisztián
ének-zene – erkölcstan
5.b társosztályfőnöke

 

1. emelet 206.
dobos.krisztian@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Dolnay Tamás
testnevelés
(óraadó)

 

földszint 138.
dolnay.tamas@szbkg.hu
06 24 468 200 / 138-as mellék

Fábián Tímea
német
(óraadó)

 

1. emelet 206.
fabian.timea@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Dr. Fehérné Horák Judit
magyar nyelv és irodalom – angol
11.b osztályfőnöke

 

1. emelet 221.
feherne.judit@szbkg.hu
06 24 468 200 / 221-es mellék

Fritzné Terbe Krisztina
német
német-francia-olasz nyelvi munkaközösség vezetője
6.a osztályfőnöke

 

1. emelet 229.
fritzne.krisztina@szbkg.hu
06 24 468 200 / 229-es mellék

Gladkov Hajnalka
biológia – kémia – földrajz – informatikus könyvtáros
9.b társosztályfőnöke

 

2. emelet 308.
gladkov.hajnalka@szbkg.hu
06 24 468 200 / 308-as mellék

 

Hajdu Ágnes
magyar nyelv és irodalom – ógörög
12.b osztályfőnöke

 

1. emelet 206.
hajdu.agnes@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Hajdú Zsoltné
magyar nyelv és irodalom – történelem – etika-erkölcstan
8.a osztályfőnöke

 

1. emelet 206.
hajdu.zsoltne@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Havasiné Gál Adrienn
biológia – matematika
10.a társosztályfőnöke

 

2. emelet 308.
gal.adrienn@szbkg.hu
06 24 468 200 / 308-as mellék

Hegedüs Ágnes
angol
8.b osztályfőnöke

 

1. emelet 217.
hegedus.agnes@szbkg.hu
06 24 468 200 / 217-es mellék

Helfrich Nikolett
német – dráma
10.c osztályfőnöke

 

1. emelet 205.
helfrich.nikolett@szbkg.hu
06 24 468 200 / 205-ös mellék

Hepp Noémi
magyar nyelv és irodalom – biológia
5.a osztályfőnöke

 

1. emelet 206.
hepp.noemi@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Herbayné Dudás Éva
matematika – fizika
9.a társosztályfőnöke

 

földszint 155.
herbayne.eva@szbkg.hu
06 24 468 200 / 155-ös mellék

Imre Zoltán
angol – magyar nyelv és irodalom
9.c társosztályfőnöke

 

1. emelet 205.
imre.zoltan@szbkg.hu
06 24 468 200 / 205-ös mellék

Jáczint Szilvia
angol – magyar nyelv és irodalom

 

1. emelet 217.
jaczint.szilvia@szbkg.hu
06 24 468 200 / 217-es mellék

Kaáli Krisztina
német
9.c osztályfőnöke

 

1. emelet 205.
kaali.krisztina@szbkg.hu
06 24 468 200 / 205-ös mellék

Kapitányné Golupkov Boglárka
biológia

 

2. emelet 308.
boglarka.rita@szbkg.hu
06 24 468 200 / 308-as mellék

 

Karajz György
informatika
(óraadó)

 

2. emelet 317.
karajz.gyorgy@szbkg.hu
06 24 468 200 / 317-es mellék

Kaszta Beáta
matematika – fizika
reál I. munkaközösség vezetője
12.a osztályfőnöke

 

2. emelet 317.
kaszta.beata@szbkg.hu
06 24 468 200 / 317-es mellék

Kása Péter
testnevelés

 

földszint 138.
kasa.peter@szbkg.hu
06 24 468 200 / 138-as mellék

Kecskemétiné Alexa Eszter
angol – francia – orosz

 

1. emelet 221.
kecskemetine.eszter@szbkg.hu
06 24 468 200 / 221-es mellék

Kiss Jolán
német – orosz
(óraadó)

 

1. emelet 214.
kiss.jolan@szbkg.hu
06 24 468 200 / 214-es mellék

Kiss Petra
matematika – német
5.a társosztályfőnöke

 

földszint 155.
kiss.petra@szbkg.hu
06 24 468 200 / 155-ös mellék

Kocsis Márta
kémia – matematika
8.a társosztályfőnöke

 

2. emelet 308.
kocsis.marta@szbkg.hu
06 24 468 200 / 308-as mellék

Lendvai Emese
magyar nyelv és irodalom – német
11.c osztályfőnöke

 

1. emelet 221.
lendvai.emese@szbkg.hu
06 24 468 200 / 221-es mellék

Mészárosné Feld Krisztina
technika
(óraadó)

 

földszint 155.
meszarosne.krisztina@szbkg.hu
06 24 468 200 / 155-ös mellék

Miklósi Ilona
francia – erkölcstan
12.a társosztályfőnöke
(óraadó)

 

1. emelet 214.
miklosi.ilona@szbkg.hu
06 24 468 200 / 214-es mellék

 

Nagy László
testnevelés
(óraadó)

 

földszint 138.
nagy.laszlo@szbkg.hu
06 24 468 200 / 138-as mellék

Nagyné Molnár Rita
testnevelés – fizika
6.b osztályfőnöke

 

földszint 138.
nagyne.rita@szbkg.hu
06 24 468 200 / 138-as mellék

Nemes Luca
magyar nyelv és irodalom – történelem
9.ny társosztályfőnöke

 

1. emelet 206.
nemes.luca@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Oláh Lajos
történelem

 

1. emelet 206.
olah.lajos@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Papczun Mária
matematika – kémia
osztályfőnöki munkaközösség vezetője
10.b osztályfőnöke

 

földszint 155.
papczun.maria@szbkg.hu
06 24 468 200 / 155-ös mellék

Patai Ágnes
francia – magyar nyelv és irodalom
humán I. munkaközösség vezetője
10.c társosztályfőnöke

 

1. emelet 206.
patai.agnes@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Petrikóné Balla Csilla
matematika
5.b osztályfőnöke

 

földszint 155.
petrikone.csilla@szbkg.hu
06 24 468 200 / 155-ös mellék

Schmidt Anett
német – angol

 

1. emelet 205.
schmidt.anett@szbkg.hu
06 24 468 200 / 205-ös mellék

Sete Krisztina
földrajz
reál II. munkaközösség vezetője
7.a osztályfőnöke

 

2. emelet 308.
sete.krisztina@szbkg.hu
06 24 468 200 / 308-as mellék

Soltész Ildikó
német – történelem
humán II. munkaközösség vezetője
6.a társosztályfőnöke

 

1. emelet 205.
soltesz.ildiko@szbkg.hu
06 24 468 200 / 205-ös mellék

Szalai Emese
biológia – földrajz

 

2. emelet 308.
szalai.emese@szbkg.hu
06 24 468 200 / 308-as mellék

Száger Erika
magyar nyelv és irodalom – történelem

 

1. emelet 206.
szager.erika@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Székely László
matematika

 

2. emelet 317.
szekely.laszlo@szbkg.hu
06 24 468 200 / 317-es mellék

Szij Orsolya
fizika
10.b társosztályfőnöke

 

földszint 155.
szij.orsolya@szbkg.hu
06 24 468 200 / 155-ös mellék

Szilágyi Mária
történelem – orosz – tehetségfejlesztés szakértő
9.ny osztályfőnöke

 

1. emelet 206.
szilagyi.maria@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Talabér Miklós
angol – latin – erkölcstan
10.a osztályfőnöke

 

1. emelet 217.
talaber.miklos@szbkg.hu
06 24 468 200 / 217-es mellék

Talabér-Nagy Judit
német – latin
9.a osztályfőnöke

 

1. emelet 206.
nagy.judit@szbkg.hu
06 24 468 200 / 206-os mellék

Tempfli Ágota
matematika – informatika
9.b osztályfőnöke

 

2. emelet 317.
tempfli.agota@szbkg.hu
06 24 468 200 / 317-es mellék

 

Tóth Eszter Anna
angol
(óraadó)

 

1. emelet 221.
06 24 468 200 / 221-es mellék

Vid Zsuzsanna
angol
angol-orosz munkaközösség vezetője
7.b osztályfőnöke

 

1. emelet 217.
vid.zsuzsanna@szbkg.hu
06 24 468 200 / 217-es mellék

 

Viski Árpád
történelem – angol
8.b társosztályfőnöke
(óraadó)

 

1. emelet 205.
viski.arpad@szbkg.hu
06 24 468 200 / 205-ös mellék

 

Munkatársak

Nagy Noémi
iskolatitkár

Tóthné László Katalin
iskolatitkár

Vékonyné Szoboszlai Éva
könyvtáros

Vargáné Knézics Aranka
laboráns

Janicsek Johanna
laboráns

Kutasi Barbara
gazdasági ügyintéző

 

Forgács Dániel
rendszergazda

 

Dr. Hánzs Éva
iskolaorvos

 

Molnár Tímea
védőnő

 

Németh Tibor
gondnok

 

Major Ágnes
portás

 

Verpeléti István
portás

 

Szászi Pál
udvaros