Tanulószoba

Minden tanítási napon 13:15-16:00

Fszt. 107. terem

A tanulószoba rendje

– A tanulószobába a szülő kérésére és nyilatkozata alapján járnak a gyerekek.
A kérelem innen tölthető le.

– A gyermeknek, amikor a szülő kérte és nincs egyéb elfoglaltsága (tanóra, szakkör), a tanulószobán kell tartózkodnia. Ellenkező esetben hiányzónak írjuk be úgy, mintha egy szakkörről hiányozna.

– A 6. illetve a 8-9. óra célja a tanulók felfrissülése, pihenése. Ezekben az órákban (továbbá a hetek utolsó tanítási napjain minden órában) a csoport kimehet az udvarra vagy társasjátékozhat. 

– A 7. óra a házi feladatok elkészítésére fenntartott szakasz. Ebben az órában a diákoknak tanulniuk kell.

– A gyermek csak engedéllyel hagyhatja el a tantermet (büfé, wc, ebédelés).

– A telefonhasználat engedélyezésének tekintetében a házirend szabályai mérvadóak: „Tilos mobiltelefont, telekommunikációs és szórakoztató elektronikai eszközöket, készülékeket tanórán, illetve tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint a könyvtárban használni, kivéve ha a szaktanár ettől eltérő utasítást ad.”
A diák a szülőkkel való kapcsolattartásra használhatja a telefonját a tanulószobán.

– Ha a szülő felhívja a diákot, mert érte jött, de a gyerek nem mehet haza egyedül, akkor a diák átadja a telefont a tanárnak, hogy ő is beszéljen a szülővel.

– 16 órakor a diákoknak rendezett állapotban el kell hagyniuk a termet. Ha később jönnek értük, akkor az aulában várakozzanak.

– Rendkívüli eljövetelt a szülő írásban, telefonon vagy személyesen is kérhet.

.

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
6. óra Szalai Emese Szalai Emese Szalai Emese Szalai Emese Szalai Emese
7. óra Szalai Emese Szalai Emese Szalai Emese Szalai Emese Szalai Emese