FEBRUÁR 2., KEDD

Február 2-án, kedden minden évfolyamon
D csengetési rend szerint tanítunk,
a félévzáró nevelőtestületi értekezlet 13 órakor kezdődik.