FEBRUÁRI MENZABEFIZETÉS


A februári ebédbefizetés és egyben a csekk leadási határideje:

2020. január  22., szerda

Kérjük, hogy az átutalásról szóló igazolást vagy a csekk feladóvevényét dobjátok be a főbejáratnál kihelyezett menzacsekk postaládába vagy adjátok le a gazdasági irodán.