JANUÁR 22.

Január 22-én, pénteken minden évfolyamon
D csengetési rend szerint tanítunk, az
osztályozó értekezletek 13 órakor kezdődnek.