KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS

  • 2021. december 1-től az iskola épületén belül mindenkinek kötelező
    a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Tanítási órán ez alól az órát tartó tanár adhat felmentést. A maszkkal nem rendelkező tanuló a portánál osztályonként elhelyezett tartalék maszkot kap, melyet az osztályának pótolnia kell.