NYILATKOZAT

Mi, a Szigetszentmiklósi Battyhány Kázmér Gimnázium tantestületének alulírott tagjai – támogatva a számos oktatási intézményben zajló tiltakozást – szolidaritásunkat kifejezve csatlakozunk a közoktatás problémáinak és a pedagógusok helyzetének rendezése érdekében kibontakozó országos mozgalomhoz. Az alaptörvényben foglalt érdekérvényesítési jogunk teljes ellehetetlenítése ellenére a tanórák egy részében figyelemfelhívó céllal a sztrájk mellett döntöttünk. Tesszük mindezt azért, mert a konkrét tantárgyi ismeretek mellett hivatásunk része az is, hogy személyes példamutatással tanítványainkból öntudatos, az alapvető erkölcsi értékek mellett mindig kiállni akaró és tudó polgárokat neveljünk. Meggyőződésünk, hogy a közoktatás jelenlegi állapota nem teszi lehetővé a megoldások további halogatását, a problémák félresöprését és a döntések áthárítását. Méltatlannak tartjuk szakmaiságunk és elhivatottságunk folyamatos megkérdőjelezését, a pedagógustársadalom elleni indulatok gerjesztését, a kényszerűségből a polgári engedetlenséghez folyamodó kollégáink megfélemlítését és egzisztenciális ellehetetlenítését.

Fidelitate et fortitudine – Hűséggel és bátorsággal!  

Abt Krisztina
Árkiné Göncz Irén
Balaton Tamás
Bödő Krisztián
Dékányné Varga Krisztina
dr. Ertl Péter
dr. Fehérné Horák Judit
Fritzné Terbe Krisztina
Gelencsérné Szarka Mária
Gengeliczkyné Kovács Éva
Hajdu Ágnes
Haraszti Zsuzsanna
Helfrich Nikolett
Herbayné Dudás Éva
Imre Zoltán
Jáczint Szilvia
Kaáli Krisztina
Kaszta Beáta
Kása Péter
Kecskemétiné Alexa Eszter
Kocsis Márta
Lendvai Emese
Nagyné Molnár Rita
Nemes Luca
Oláh Lajos
Papczun Mária
Patai Ágnes
Schmidt Anett
Schwarczenberger Magdolna
Szilágyi Mária
Szij Orsolya
Tempfli Ágota
Vid Zsuzsanna

 

A fotókat itt és itt nézheted meg.