RENDHAGYÓ MUNKAREND

Január 27-én, hétfőn “D*” csengetési rend szerint tanítunk, a 0-5. órákat tartjuk meg, utána kezdődnek az osztályozó értekezletek. Tanulószoba nem lesz.

Január 31-én, pénteken “A” csengetési rendben tanítunk, az 5. órában mindenkinek osztályfőnöki órája lesz, ekkor osztjuk ki a félévi értesítőket.

Február 4-én, kedden “D” csengetés lesz, utána tartjuk a félévzáró nevelőtestületi értekezletet. Tanulószoba nem lesz.