VÉGZŐSÖK OSZTÁLYOZÓ ÉRTEKEZLETE

A végzősök osztályozó értekezletét április 29-én, csütörtökön
13 órától tartjuk online formában, aznap online D csengetési rend szerint tanítunk.