Helyi tantervek

A 2020/21. tanévtől 5. vagy 9. osztályosoknak

 

 8 évfolyamos tagozat

 1+4 évfolyamos tagozat

  Magyar nyelv és irodalom   Magyar nyelv és irodalom
  Angol I.   Angol I.
  Német I.   Német I.
  Angol II.   Angol II.
  Német II.   Német II.
  Francia II.   Francia II.
  Olasz II.   Olasz II.
  Orosz II.   Orosz II.
  Latin II.   Latin II.
  Matematika   Matematika
  Történelem   Történelem
  Állampolgári ismeretek   Állampolgári ismeretek
  Hon- és népismeret
  Etika
  Természettudomány
  Biológia   Biológia
  Fizika   Fizika
  Kémia   Kémia
  Földrajz   Földrajz
  Ének-zene   Ének-zene
  Vizuális kultúra   Vizuális kultúra
  Dráma és színház
  Mozgóképkultúra és médiaismeret   Mozgóképkultúra és médiaismeret
  Digitális kultúra   Digitális kultúra
  Technika és tervezés
  Testnevelés   Testnevelés
  Osztályfőnöki   Osztályfőnöki

.

.

A 2020/21. tanévet megelőzően 5. vagy 9. osztályosoknak

 

 8 évfolyamos tagozat

 1+4 évfolyamos tagozat

  Magyar nyelv és irodalom   Magyar nyelv és irodalom NYEK
  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek   Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  1. idegen nyelv (angol, német)   1. idegen nyelv (angol, német)
  2. idegen nyelv
(angol, német, francia, olasz, orosz)
  2. idegen nyelv
(angol, német, francia, olasz, orosz)
  Latin örökségünk
  Latin nyelv
  Erkölcstan
  Etika   Etika
  Matematika   Matematika
  Fizika   Fizika
  Kémia   Kémia
  Biológia-egészségtan   Biológia-egészségtan
  Természetismeret
  Földrajz   Földrajz
  Informatika   Informatika
  Ének-zene   Ének-zene
  Vizuális kultúra   Vizuális kultúra
  Hon- és népismeret
  Dráma és tánc   Dráma és tánc
  Művészetek
(ének-zene, dráma, vizuális kultúra)
  Művészetek
(ének-zene, dráma, vizuális kultúra )
  Technika, életvitel és gyakorlat
  Pszichológia   Pszichológia
  Testnevelés és sport   Testnevelés és sport
  Osztályfőnöki   Osztályfőnöki